luật bóng chày

Hỗ trợ hàng triệu trẻ em khó khăn vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Lê Thanh Xuân

(Dân trí) - Thực hiện Quyết định 588 của Thủ tướng Chính phủ, hàng triệu trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số, miền núi được hỗ trợ.

Chung tay hỗ trợ trẻ em 

Tại Hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về trẻ em, Trưởng phòng Phát triển và Tham gia của trẻ em, Cục Trẻ em Phạm Thị Thủy cho biết, Quyết định 588/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025.

Sau đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản gửi bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh tổ chức thực hiện Quyết định số 588; ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện các gói hỗ trợ cho trẻ em...

Theo bà Phạm Thị Thủy, trong thời gian vừa qua, từ các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức và địa phương đã tích cực triển khai thực hiện Đề án với hơn 6,4 triệu lượt trẻ em được hỗ trợ với tổng kinh phí trên 1.646 tỷ đồng.

Theo báo cáo của 11/14 bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan tại trung ương, có trên 4 triệu lượt trẻ em thuộc đối tượng của Đề án được hỗ trợ với tổng kinh phí trên 1.170 tỷ đồng.

Hỗ trợ hàng triệu trẻ em khó khăn vùng dân tộc thiểu số, miền núi - 1

Hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về trẻ em (Ảnh: Hoa Lê).

Cụ thể, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai hỗ trợ đồ ấm cho trẻ em. Bên cạnh đó, Bộ cũng phối hợp với Hiệp hội Thiết bị giáo dục Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng 500 bộ đồ chơi thể chất cho con cán bộ của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đang công tác tại vùng biên giới của tổ quốc.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trực tiếp chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam vận động nguồn lực xã hội để hỗ trợ dinh dưỡng, hỗ trợ điểm vui chơi, hỗ trợ áo ấm, và hỗ trợ khám chữa bệnh cho 141.204 lượt trẻ em tại 38 tỉnh với tổng kinh phí gần 52,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tích cực mở rộng kết nối nguồn hỗ trợ từ các doanh nghiệp, tổ chức để hỗ trợ trẻ em thuộc Quyết định số 588. Còn Bộ Y tế triển khai, thực hiện các gói chính sách hỗ trợ về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em tại các xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Tại địa phương, theo báo cáo của 39/39 tỉnh, có trên 2,4 triệu lượt trẻ em thuộc đối tượng của Đề án được hỗ trợ với tổng kinh phí trên 476 tỷ đồng.

Đánh giá kết quả thực hiện, bà Phạm Thị Thủy cho hay, các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức và địa phương đã quan tâm, ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 588 và triển khai việc hỗ trợ cho trẻ em hàng năm.

Bên cạnh đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành hướng dẫn chi tiết về 4 gói hỗ trợ trẻ em thuộc Quyết định số 588 và công tác truyền thông, vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em được triển khai thực hiện từ trung ương đến địa phương theo nhiều hình thức đa dạng, phong phú…

Triển khai ở các địa phương

Trao đổi về cơ chế, chính sách đặc thù tại địa phương, ông Bùi Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh đã ban hành Quyết định số 2338/QĐ-UBND phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hàng triệu trẻ em khó khăn vùng dân tộc thiểu số, miền núi - 2

Những món quà ý nghĩa được trao cho trẻ em miền núi (Ảnh: Sở LĐ-TB&XH Nghệ An).

Bên cạnh đó, Sở Lao động -Thương  binh và Xã hội tỉnh cũng ban hành các văn bản hướng dẫn như triển khai thực hiện Đề án "Vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025".

Bên cạnh đó, là các văn bản triển khai thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em con gia đình nghèo, cận nghèo, trẻ em vùng đặc biệt khó khăn, vùng miền núi, dân tộc thiểu số và quyết định phê duyệt Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động Quỹ Bảo trợ trẻ em hằng năm.

Hỗ trợ hàng triệu trẻ em khó khăn vùng dân tộc thiểu số, miền núi - 3

UBND huyện Quế Phong trao tặng áo ấm đến các em học sinh (Ảnh: Nguyễn Duy).

Đến nay, tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ được 49.890 trẻ em với số tiền gần 17,5 tỷ đồng.

Sau quá trình thực hiện, ông Bùi Văn Hưng cho rằng, cần có sự quan tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chỉ đạo tập trung, thường xuyên, quyết liệt liên quan đến việc hỗ trợ trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Bên cạnh đó, cũng cần quan tâm tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chính sách xã hội liên quan đến bảo vệ, chăm sóc trẻ em nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; các hoạt động huy động nguồn lực theo Quyết định số 588 và Quyết định số 2338 của UBND tỉnh.

Theo Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An, cần thường xuyên khảo sát đánh giá thực trạng số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện kế hoạch hàng năm và giai đoạn sát đúng, khả thi.

Trong thời gian tới, đại diện Cục Trẻ em cho biết, cần đa dạng các hoạt động truyền thông, tăng cường, phối hợp chặt chẽ việc vận động nguồn lực; Rà soát, đánh giá, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ cho trẻ em;  tăng cường điều phối việc hỗ trợ cho trẻ em...

Bên cạnh đó, cần lồng ghép việc thực hiện Quyết định số 588 với việc thực hiện các giải pháp, mô hình của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

luật bóng chày Sơ đồ trang web

1234