cách chia bài liêng

Nữ công nhân bất ngờ bị đòi lại tiền trợ cấp thất nghiệp

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Sau 1 năm kể từ ngày chị Thư nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp tháng cuối thì nhận được thông báo phải hoàn trả lại 1 tháng trợ cấp, gần 3 triệu đồng.

Theo chị Thư, trong lần nghỉ việc năm 2022, chị được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định, tháng 9/2022 là tháng cuối và đã nhận trước khi tham gia lại BHXH ở công ty mới.

Tháng 9/2022, chị Thư bắt đầu công việc ở công ty mới nhưng đang trong quá trình thử việc, chưa ký hợp đồng lao động nên chưa tham gia BHXH trở lại. Tuy nhiên, đến nay là sau hơn 1 năm kể từ ngày chị Thư nhận trợ cấp thất nghiệp tháng cuối thì cơ quan BHXH thông báo chị phải hoàn trả lại.

Chị Thư thắc mắc: "Tôi muốn kiểm chứng lại sự việc như vậy có đúng quy định không? Tại sao đến hôm nay, sau 1 năm rồi mới thông báo mà không báo sớm hơn?".

Nữ công nhân bất ngờ bị đòi lại tiền trợ cấp thất nghiệp - 1

Sau 1 năm nhận trợ cấp thất nghiệp, chị Thư nhận được thông báo phải hoàn trả 1 tháng trợ cấp thất nghiệp (Ảnh minh họa: BHXH).

Theo BHXH Việt Nam, điểm b khoản 3 Điều 53 Luật Việc làm quy định, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có việc làm.

Căn cứ vào quy định tại điểm b khoản 1 Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 61/2020/NĐ-CP thì người lao động được xác định là có việc làm khi thuộc 1 trong 4 trường hợp sau.

Thứ nhất, người lao động đã giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động có hiệu lực theo quy định của pháp luật.

Thứ 2, người lao động có quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm trong trường hợp này là ngày người lao động được tuyển dụng hoặc bổ nhiệm ghi trong quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm.

Thứ 3, người lao động có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp người lao động là chủ hộ kinh doanh hoặc có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp người lao động là chủ doanh nghiệp. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày người lao động thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm về việc hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Thứ 4, người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động.

Theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP; đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 61/2020/NĐ-CP thì trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày có việc làm, người lao động phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm (nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp). Khi đó, người lao động sẽ chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Nếu người lao động không thông báo đúng thời hạn nêu trên sẽ không được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với thời gian mà người lao động chưa nhận trợ cấp thất nghiệp.

Do đó, nếu chị Thư không rơi vào 1 trong 4 trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 9/2022 thì không phải hoàn lại tiền trợ cấp đã được lãnh.

BHXH Việt Nam đề nghị chị Thư liên hệ Trung tâm Dịch vụ việc làm mà chị đã hưởng trợ cấp thất nghiệp để được giải đáp cụ thể vì sao có thông báo nộp lại trợ cấp như trên sau khi đã nhận trợ cấp 1 năm.

cách chia bài liêng Sơ đồ trang web