cách chơi casino

Nâng cao nhận thức của HS,SV về tầm quan trọng của biển, hải đảo

(Dân trí) - Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi các Sở GD-ĐT, các đơn vị giáo dục đại học, TCCN hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới 8/6/2012.

Để thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới 08/6/ 2012, Bộ GD-ĐT đề nghị các đơn vị triển khai một số nội dung hoạt động như nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại và tính cấp thiết của việc bảo vệ đại dương cho cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên.

Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền về tài nguyên, môi trường biển, hải đảo, giáo dục chủ quyền biển, đảo nước ta đến tận học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên; lồng ghép các nội dung giáo dục tuyên truyền vào chương trình giáo dục các cấp học, các trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Đối với các đơn vị ven biển, tổ chức chiến dịch ra quân làm sạch bãi biển và các khu sinh thái biển, các hoạt động thể thao dưới nước hoặc trên bờ biển; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đang sinh sống tại các bãi ngang và hải đảo có nhiều khó khăn, đặc biệt các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở huyện đảo Trường Sa và Hoàng Sa.
 
Lựa chọn và khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu, điển hình của đơn vị có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, đảo.

Hồng Hạnh

cách chơi casino Sơ đồ trang web