ca cuoc cktg

football-logo

Serie A

Regular Season - 27
Regular Season - 26
Regular Season - 25
Regular Season - 24
Regular Season - 23
Regular Season - 22
Regular Season - 21
Regular Season - 20
Regular Season - 19
Regular Season - 18
Regular Season - 17
Regular Season - 16
Regular Season - 15
Regular Season - 14
Regular Season - 13
Regular Season - 12
Regular Season - 11
Regular Season - 10
Regular Season - 9
Regular Season - 8
Regular Season - 7
Regular Season - 6
Regular Season - 5
Regular Season - 4
Regular Season - 3
Regular Season - 2
Regular Season - 1
Regular Season - 27
Regular Season - 28
Regular Season - 29
Regular Season - 30
Regular Season - 31
Regular Season - 32
Regular Season - 33
Regular Season - 34
Regular Season - 35
Regular Season - 36
Regular Season - 37
Regular Season - 38
Thứ hạng

Trận

Hiệu số

Điểm

1
football-logo
Inter
26
55
69
2
football-logo
Juventus
26
22
57
3
football-logo
AC Milan
27
19
56
4
football-logo
Bologna
26
16
48
5
football-logo
AS Roma
27
19
47
6
football-logo
Atalanta
26
20
46
7
football-logo
Fiorentina
27
9
42
8
football-logo
Lazio
27
3
40
9
football-logo
Napoli
26
10
40
10
football-logo
Torino
27
0
37
Thứ hạng

Trận

Hiệu số

Điểm

11
football-logo
Monza
27
-6
36
12
football-logo
Genoa
26
-3
33
13
football-logo
Empoli
26
-18
25
14
football-logo
Lecce
26
-19
24
15
football-logo
Udinese
27
-15
24
16
football-logo
Frosinone
26
-21
23
17
football-logo
Verona
26
-13
20
18
football-logo
Sassuolo
26
-22
20
19
football-logo
Cagliari
26
-23
20
20
football-logo
Salernitana
27
-33
14
ca cuoc cktg Sơ đồ trang web